Meld dere på Solsikkeaksjonen!

Påmelding og bestilling av materiell


Fyll inn skjemaet og bli med på Solsikkeaksjonen!

Ingen barn skal vokse opp alene og alle barn har rett til en familie. Akkurat som et lite solsikkefrø trenger næring og solas kjærlighet for å gro og blomstre, trenger barn god omsorg for å utvikle sine iboende evner og bli ressurssterke voksne.

Alle som deltar på Solsikkeaksjonen bidrar til at noen av de mest utsatte barna i verden får omsorg, beskyttelse og et trygt hjem. I tillegg lærer barna om egen påvirkningskraft og at de kan utgjøre en forskjell.

Dere velger selv når og hvordan Solsikkeaksjonen skal gjennomføres.

Gratis materiell

Alle skoler og barnehager som deltar på Solsikkeaksjonen får tilgang på inspirerende materiell som består av blant annet av filmer, refleksjonsoppgaver og aktivitetstips.

Materiell for barnehager:
www.sos-barnebyer.no/barnehage/materiell

Materiell for skoler:
www.sos-barnebyer.no/skole/materiell

 

Solsikkefest i Bergen.

Har du spørsmål ta kontakt med våre rådgivere:

For barnehager
Rikke Soligard
Telefon: 402 40 030
E-post: rikke.soligard@sos-barnebyer.no

For skoler:
Merete Reme
Telefon: 908 06 765
E-post: merere.reme@sos-barnebyer.no