Gi barn en ny fremtid i en SOS-barneby. Bli fadder for en barneby i dag!

Du kan hjelpe en hel barneby

For 300 kroner i måneden, kan du gi barn et trygt hjem og en ny familie i en SOS-barneby. Du kan følge barnebyen og alle barna som bor der. I tillegg støtter du barn og familier i lokalsamfunnet.

Bli barnebyfadder!

Bli fadder for en barneby

Da hjelper du barn som ikke har noen. Velg beløp:

Velg sted

Mange barn har mistet foreldrene sine og vokser opp uten omsorg, skolegang og helseoppfølging. Det er de mest utsatte barna som får en nytt hjem og en ny start i en barneby.

Som barnebyfadder bidrar du også til at barn kan fortsette å bo sammen med sin biologiske familie. Gjennom våre familieprogram støtter du familier i krise, som bor i lokalsamfunnet rundt barnebyene.

Fadderbidraget

  • Ditt månedlige bidrag gir barna i din SOS-barneby et trygt hjem, en familie og gode oppvekstsvilkår i en SOS-familie. 
  • I tillegg støtter du familier i lokalsamfunnet.
  • 81 prosent av fadderbidraget går til formålet og 19 prosent til administrasjon og å skaffe nye midler.
  • En SOS-fadder støtter med et fast månedlig beløp på 300 kroner.
  • Du får informasjon om betaling i mappen du mottar når du har blitt fadder.
  • Vi anbefaler at fadderbidraget betales via AvtaleGiro eller e-Faktura. Det sparer administrasjonskostnader og sikrer at fadderbidraget enkelt betales hver måned. 

Les mer om fordelingen av fadderbidraget.

Hva mottar du som fadder for en barneby?

Når du blir fadder får du en velkomstpakke i posten. Her finner du informasjon om barnebyen du støtter og om det å være fadder. Senere vil du få to oppdateringer i året, direkte fra barnebyen. I tillegg får nyhetsbrev der du kan lese om hva barn som vokser oppi en barneby, livet i barnebyene og i lokalsamfunnet. 

Her finner du mer informasjon om det å være fadder. 

Gi barn en fremtid for 300 kroner i måneden!

Barnebyer over hele verden!

Våre tema