Som fadder for en hel barneby støtter du alle barna der

Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne. Grunnlaget for dette legges i de viktige barneårene. Som SOS-fadder bidrar du til at barna får denne trygge plattformen.

.

Når du blir SOS-fadder for en barneby får du:

  • bilde og informasjon om barnebyen din om en ukes tid 
  • brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om livet i barnebyen og hvordan det går med barna der
  • nyhetsbrev og vårt digitale magasin tilsendt per e-post. Der vil du kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene av det du bidrar til

 

Bidraget fra deg blir fordelt på denne måten

0%
Til barna
0%
Til nye midler
0%
Administrasjon