Som fadder for en hel barneby støtter du alle barna der

Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne. Grunnlaget for dette legges i de viktige barneårene. Som SOS-fadder bidrar du til at barna får denne trygge plattformen.

Når du blir SOS-fadder for en barneby får du:

  • bilde og informasjon om barnebyen din om en ukes tid 
  • brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om livet i barnebyen og hvordan det går med barna der
  • nyhetsbrev og vårt digitale magasin tilsendt per e-post. Der vil du kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene av det du bidrar til

 

5 gode grunner til å være fadder

1. Du forandrer barns liv! Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid, takket være dine bidrag som fadder. 

2. Du blir mer lykkelig! Det er forsket på at det å gi utløser lykkehormoner og øker livskvaliteten. Som fadder gir du til noen som trenger det hver måned og det gir en god følelse. 

3. Du får noe å dele med barna! Enten du har egne barn, bonusbarn eller barnebarn er dette en kjempefin anledning til å dele noe om verden rundt dem. Du får bilder og tegninger, og du kan også skrive til fadderbarnet ditt om du ønsker det.  

4. Du lærer noe nytt! Som fadder kommer du tettere på mennesker fra et helt annet sted i verden. Du lærer nye ting om barneomsorg, oppdragelse, bistandsarbeid og andre kulturer. 

5. Du vet at du gjør en forskjell! Pengene du gir brukes der det er størst behov, på den måten hjelper du enda flere barn og gjør verden til et bedre sted.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon