– Barn blir frarøvet sin rett til utdanning av forholdene de lever under, sier Ayanda Mboneli, utdanningsrådgiver for SOS-barnebyer i Zimbabwe. Foto: SOS-barnebyer

– Barn blir frarøvet retten til utdanning

– Barn blir frarøvet sin rett til utdanning av forholdene de lever under, sier Ayanda Mboneli, utdanningsrådgiver for SOS-barnebyer i Zimbabwe. Mandag deltar hun på Oslo Education Summit.

– Vi trenger kvalitetsutdanning, sier Ayanda Mboneli. – Og vi trenger tiltak som er rettet spesielt mot de mest sårbare og marginaliserte barna.

Ayanda Mboneli hadde bakgrunn som lærer i Zimbabwe da hun begynte å arbeide med utdanningsspørsmål for SOS-barnebyer.

Fredag 3. juli intervjuet NRK P1 Ayanda. Hør henne i innslaget i "Her og nå".

Mandag 6. juli deltar hun i seminaret "Partnering for Education". Seminaret er en del av Oslo Education Summit, der blant andre Ban Ki-Moon og Malala Yousafzai deltar.

Utdanning den eneste veien ut av fattigdom

For mange barn er utdanning den eneste veien ut av fattigdom, men hvis vi skal sikre alle barn rett til utdanning, må vi også sørge for at barna vokser opp i trygge og omsorgsfulle familier. Millioner av barn får ikke oppfylt sin rett til utdanning, og mange barn forlater skolen uten å ha lært seg grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving. Flere og flere barn begynner nå på skolen, men uten en trygg familie risikerer mange å falle tidlig ut av skolesystemet. SOS-barnebyer jobber for å styrke familier i vanskelige situasjoner og hjelpe foreldrene til å ta vare på barna sine.

– I en vanskelig politisk kontekst er det viktig at Norge og andre land gir støtte til sivilsamfunnet, sier Mboneli.  – Vi har kvalifiserte folk på bakken som kjenner utfordringene i detalj. Det er viktig for dere å høre, lytte og forstå hva vi vet om de utfordringene vi står overfor, hva våre behov er og hvordan vi best kan oppfylle dem.

Seminaret mandag arrangeres av åtte norske organisasjoner sammen med Telenor. Målet er å samle et bredt spekter av samfunnsaktører for å gi råd om hvordan verdens ledere kan sikre nok penger til kvalitetsutdanning.

Rett til kvalitetsutdanning

De åtte organisasjonene – Atlasalliansen, Den Norske UNESCO-komiteen, Flyktninghjelpen, Plan, Redd Barna, SAIH, SOS-barnebyer og UNICEF Norge – ber blant annet statsledere om:

  • å firedoble finansiering av lærere
  • sikre at marginaliserte og sårbare barn får skolegang
  • doble finansiering av utdanning i krisesituasjoner innen 2016
  • signere deklarasjonen for trygge skoler

 

Våre tema