Gå til hovedinnhold

– Alle barn må telle med i utviklingspolitikken

– I dag risikerer millioner av barn å bli stående uten skole- og helsetilbud. Nå må Norge sørge for at land som mottar bistand fører statistikk over hvor mange barn som mangler omsorg, sier Bente Lier.

12. oktober 2017

– Målsetningen for FNs utviklingsmål er at ingen skal utelates. Da er det nødvendig at de gruppene som faller utenfor faktisk blir identifisert slik at de kan fanges opp, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge.

Lier er fornøyd med at bistandsbudsjettet økes, og roser Norge for å ha tatt en imponerende lederrolle i den globale utdanningsbistanden. Men hun er bekymret for at utdanningssatsingen ikke når frem til de aller svakeste barna. Verdensbanken la nylig frem en rapport som viser at svært mange barn i fattige land går glipp av verdifull undervisning, blant annet fordi de vokser opp i dårlige hjemmemiljøer eller lider under dårlig helse og underernæring.

– I dag er det store hull når det gjelder statistikk om barn. I mange land vet ingen hvor mange barn som blir født, og hvor mange som vokser opp uten beskyttelse og omsorg, sier Lier. – Nå må norske myndigheter bidra sterkere til at land vi samarbeider med har oppdatert kunnskap om sine egne barn. I flere av Norges hovedsamarbeidsland i utviklingspolitikken har de lokale myndighetene liten eller ingen oversikt over hvor mange barn som står uten omsorg.

SOS-barnebyer anslår at omlag 10% av verdens barn ikke har omsorg eller står i fare for å miste omsorgen fra sin familie. Mange barn uten omsorg lever utenfor husholdninger, på gaten, på institusjon eller på flukt. De har ofte hverken adresse eller identitetspapirer. Dette er en gruppe barn som svært ofte ikke mottar noen form for støtte, selv i land der Norge gir betydelige mengder bistand.

– Derfor må Norge nå sørge for at mottakerlandene makter å føre statistikk over hvor mange barn som står uten omsorg, sier Bente Lier. – Norsk bistand må arbeide både i klasserommene og for lokalsamfunnene. Vi må sikre at vi inkluderer barn uten omsorg blant de mest sårbare og marginaliserte barna. Uten disse barna blir det umulig å nå FNs utviklingsmål.