Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer 70 år

Fotoreportasje

I år et det 70 år siden den aller første barnebyen ble åpnet. Nå er SOS-barnebyer til stede i 135 land og en av verdens største internasjonale organisasjoner for barn. Utviklingen har vært stor disse sju tiårene, men SOS-barnebyer jobber fremdeles etter samme omsorgsmodell og prinsippet om at det beste for barn er å vokse opp i en familie.

Her er starten. Medisinstudenten Hermann Gmeiner (i dress) ønsket å gi de mange barna som ble foreldreløse etter andre verdenskrig mer enn bare tak over hodet. Han fikk med seg  medstudenter og andre engasjerte og dannet Societas socialis (sosialt samfunn) som senere ble SOS-barnebyer.
Her er starten. Medisinstudenten Hermann Gmeiner (i dress) ønsket å gi de mange barna som ble foreldreløse etter andre verdenskrig mer enn bare tak over hodet. Han fikk med seg medstudenter og andre engasjerte og dannet Societas socialis.
Den første SOS-barnebyen åpnes i Imst i Østerrike i 1949. 70 barn som mistet foreldrene sine, får en ny familie. I SOS-familiene bor biologiske søsken og SOS-søsken sammen med en SOS-mor.
Den første SOS-barnebyen åpnes i Imst i Østerrike i 1949. 70 barn som mistet foreldrene sine, får en ny familie. I SOS-familiene bor biologiske søsken og SOS-søsken sammen med en SOS-mor.
Hermann Gmeiner var en sosial innovatør. Han var overbevist om at det var en god investering å sørge for at foreldreløse barn fikk vokse opp i en familie, i stedet for på institusjon.
Hermann Gmeiner var en sosial innovatør. Han var overbevist om at det var en god investering å sørge for at foreldreløse barn fikk vokse opp i en familie, i stedet for på institusjon.
10. juli 1964 ble «Komiteen for Norske venner av SOS-barnebyer» stiftet. Senere samme år åpnet barnebyen i Daegu i Sør-Korea. To av husene i barnebyen var finansiert av norske midler.
10. juli 1964 ble «Komiteen for Norske venner av SOS-barnebyer» stiftet. Senere samme år åpnet barnebyen i Daegu i Sør-Korea. To av husene i barnebyen var finansiert av norske midler.
I løpet av 1960-tallet ble SOS-barnebyer etablert i flere land i Latin-Amerika.
I løpet av 1960-tallet ble SOS-barnebyer etablert i flere land i Latin-Amerika.
 Barnebyen i Rajshahi i Bangladesh er den første barnebyen som utelukkende er finansiert av SOS-barnebyer Norge.
Barnebyen i Rajshahi i Bangladesh er den første barnebyen som utelukkende er finansiert av SOS-barnebyer Norge.
Etter tsunamien i 2004 ble det bygget seks nye SOS-barnebyer i de fire landene som ble rammet, India, Indonesia, Thailand og Sri Lanka. I tillegg fikk 2 200 familier nytt hus, og 20 familiesentre ble etablert for å støtte barn og familier som hadde blitt rammet av tsunamien.
Etter tsunamien i 2004 ble det bygget seks nye SOS-barnebyer i de fire landene som ble rammet, India, Indonesia, Thailand og Sri Lanka. I tillegg fikk 2 200 familier nytt hus, og 20 familiesentre ble etablert for å støtte barn og familier.
På 2000-tallet etablerer stadig flere barnebyer SOS-familieprogram, som jobber forebyggende ved å styrke familier i krise slik at de selv kan gi barna sine god omsorg. Foto: Alejandra Kaiser
På 2000-tallet etablerer stadig flere barnebyer SOS-familieprogram, som jobber forebyggende ved å styrke familier i krise slik at de selv kan gi barna sine god omsorg.
SOS-barnebyer jobber med påvirkning av myndigheter og beslutningstakere for at de skal ta ansvar for at barn flest får en stabil og trygg oppvekst. Her snakker Agnes fra SOS-barnebyer Benin i FNs generalforsamling.
SOS-barnebyer jobber med påvirkning av myndigheter og beslutningstakere for at de skal ta ansvar for at barn flest får en stabil og trygg oppvekst. Her snakker Agnes fra SOS-barnebyer Benin i FNs generalforsamling.
De siste årene har SOS-barnebyer utviklet flere nye prosjekter i Norge: Familiehjem for barn og unge alene på flukt, integreringsprosjekt SAMMEN, samt søskenprosjekt «Under samme tak», som skal gjøre det lettere å holde søsken sammen i fosterhjem. Foto: Paal Audestad
De siste årene har SOS-barnebyer utviklet flere nye prosjekter i Norge: familiehjem for barn og unge alene på flukt, integreringsprosjekt SAMMEN samt søskenprosjekt «Under samme tak» som skal gjøre det lettere å holde søsken sammen i fosterhjem.

Tidslinje

1949 – Den første SOS-barnebyen innvies i Imst i Østerrike. 70 barn som mistet foreldrene sine under andre verdenskrig, har fått en ny familie.

1955 – Det første tiltaket rettet spesielt mot ungdom åpner i  Innsbruck i Østerrike. Det etableres egne SOS-organisasjoner i Frankrike, Tyskland og Italia.

1960-tallet – SOS Children’s Villages International etableres som paraplyorganisasjon for alle nasjonale SOS-organisasjoner.

1964 – Komiteen for «Norske venner av SOS-barnebyer» blir dannet i Oslo. Blir 20 år senere en stiftelse.

1967 – «Fridtjof Nansens hus» i Daegu i Sør-Korea står ferdig. Kong Olav reiser til Sør-Amerika og innvier et norsk hus i barnebyen i Garin.

1969 – Etter fem år har SOS-barnebyer i Norge finansiert 21 hus i 12 barnebyer i 10 land.

1970-tallet – Den første SOS-barnebyen i Afrika åpnes på Elfenbenskysten. Deretter følger Ghana, Kenya og Sierra Leone.

1979 – Barnebyen i Rajshahi i Bangladesh, er den første barnebyen som utelukkende er finansiert av SOS-barnebyer Norge.

1985­ – Hermann Gmeiner besøker faddere, frivillige og andre SOS-interesserte i Norge.

1985 – Helmut Kutin overtar som president i SOS Children’s Villages International etter grunnlegger Hermann Gmeiner.

1986 – Hermann Gmeiner dør etter kort tids sykdom i april. Han etterlater seg omkring 230 barnebyer verden over.

1991 – Dette året åpner blant annet den første barnebyen i Polen og det som fremdeles er Sovjetunionen. Organisasjonen etableres også i USA.

2000 – TV-aksjonen på NRK gir SOS-barnebyer 159 millioner kroner og tusenvis av nye faddere i etterkant.

2000-tallet – Rundt stadig flere barnebyer etableres SOS-familieprogram, som jobber forebyggende med å  styrke familier i krise slik at de selv kan gi barna god omsorg og forhindre omsorgssvikt.

2005 – Etter tsunamien i romjulen 2004 iverksettes den største nødhjelpsinnsatsen i SOS-barnebyers historie i India, Sri Lanka, Indonesia og Thailand. Det er full mobilisering blant støttespillere, og SOS-barnebyer samlet inn 23 millioner kroner. Flere nye SOS-barnebyer blir etablert i etterkant.

2009 – Barneby nummer fem hundre invies i det året SOS-barnebyer fyller 60 år.

2010 – Haiti blir rammet av et katastrofalt jordskjelv, og SOS-barnebyer setter umiddelbart i gang et langsiktig nødhjelpsprogram. 500 barn blir tatt hånd om i SOS-familier. Mange gjenforenes senere med familien sin.

2012 – Siddhartha Kaul blir ny president i SOS Children’s Villages International.

2015 – Ulike nødhjelpstiltak for barn og familier på flukt i en rekke land i Europa og andre deler av verden. I Norge utvikler SOS-barnebyer, i samarbeid med Asker komune og Husbanken, familiehjem – en bo- og omsorgsløsning for barn og unge alene på flukt, samt integreringsprosjektet SAMMEN. Jordskjelvet i Nepal førte til meget sterk støtte fra SOS-givere i mange land.

2017 – Søskenprosjektet ”Under samme tak ”, utviklet sammen med flerer norske kommuner, skal gjøre det lettere å holde søsken sammen i fosterhjem.

2019 – 496 300 barn og voksne får støtte gjennom våre familieprogram og 73 800 barn og unge bor i SOS-familier eller deltar i ungdomsprogram.

 

 

Her kan du se SOS-barnebyers historie sammen med familien din: