Gå til hovedinnhold

Årsaker til at barn får et nytt hjem i en SOS-familie

SOS-barnebyer jobber for å sikre barn omsorg og oppvekst i en trygg familie, og helst i sin egen. Men for noen barn er ikke det mulig. Dette er de fire hovedårsakene* til at barn kom til en SOS-familie:

14. august 2017

39 % har ingen omsorgspersoner som tar vare på dem

Barna har foreldre eller andre omsorgspersoner som ikke klarer å ta vare på dem – for eksempel på grunn av fattigdom, misbruk, forsømmelse, eller sykdom. Derfor sørger vi for å gi dem trygghet, kjærlighet og omsorg.

24 % er forlatt av foreldrene sine

Noen er forlatt allerede på fødestuen, andre er satt på gaten, eller de er kommet til oss via samarbeid med myndighetene, eller andre. I SOS-familien får de vokse opp med dyktige SOS-foreldre og søsken.

17 % har mistet enten mamma eller pappa

Den gjenlevende forelderen klarer imidlertid ikke å ta vare på barna alene – for eksempel på grunn av fattigdom, sykdom, eller rusmisbruk. I SOS-barnebyer møter vi hvert enkelt barn ut fra de behovene barnet har.

13 % har mistet foreldrene

De har mistet begge foreldrene sine og har ikke lenger noen omsorgsperson. Men mange av barna har søsken, og gode søskenforhold må tas vare på. Derfor får søsken vokse opp i samme trygge SOS-familie.  

*Tall fra 2016