På denne siden kan du finne informasjon om SOS-barnebyer i Norge. Finner du ikke svar på det du lurer på ta gjerne kontakt med oss. Foto: Robert Fleischanderl

Spørsmål og svar

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om SOS-barnebyer.

Hva er en SOS-barneby?

En SOS-barneby er et barne- og familiesenter med tiltak for foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg. Målet med tiltakene er å gi barn et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie – slik at de utvikler seg til selvstendige voksne som bidrar til samfunnet sitt. En SOS-barneby inneholder programmer innen omsorg, utdanning, helse og styrking av barns rettigheter.

Hvem bor i en SOS-barneby?

SOS-barnebyer tar imot foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg. Vi prioriterer barn under ti år og søskengrupper.

Hvordan lever barna i en SOS-barneby?

Barna i en SOS-barneby lever som i en vanlig familie. De bor i et familiehus sammen med en SOS-mor og 6–10 andre barn. I enkelte tilfeller, særlig i europeiske land, har et ektepar omsorgen for barna i en SOS-familie.

I SOS-barnebyen får barna et trygt hjem og en ny framtid. Barna får mer enn mat, klær og utdanning. De får også omsorg, oppmerksomhet og en trygg familie – helt til de er store nok til å klare seg selv. 

Hvem jobber i SOS-barnebyen?

I tillegg til SOS-mødrene/foreldrene og assistenter, har alle barnebyer en barnebyleder som tar seg av det organisatoriske. Barnebyen har også pedagogisk personell og andre støttefunksjoner som jobber med å sikre barna en god og trygg oppvekst.

Hva skjer med barna når de er voksne?

Barna bor i SOS-barnebyen til de kan ta ansvar for seg selv og det er naturlig at de flytter ut. Normalt fytter de ut når de er mellom 16 og 23 år. Du får beskjed når fadderbarnet ditt flytter, og du får samtidig tilbud om et nytt fadderskap.

Hva skiller SOS-barnebyer fra andre organisasjoner for barn?

SOS-barnebyers ansvar for barna er langsiktig. SOS-barnebyer gir barn en omsorgsfull familie og et trygt hjem, noe som er grunnleggende for en god barndom. Vi sørger for at de får utdanning og helseoppfølging.

Vi bidrar til å styrke familier og skape sterke og varige bånd mellom barn, foreldre, søsken, familier og lokalsamfunn.

Hva slags programmer driver SOS-barnebyer?

Vi arbeider for å gi hvert enkelt barn stabilitet og omsorg i en familie. I tillegg jobber vi for at barn skal få utdanning og muligheten til å bruke sine evner. Styrking og utvikling av lokalsamfunnet er også en viktig del av arbeidet vårt. Derfor driver SOS-barnebyer barnehager, skoler, yrkesopplæringssentre og medisinske sentre som er åpne for barn fra nærmiljøet, samt familieprogram som styrker utsatte familier utenfor barnebyen. SOS-barnebyer driver også ulike nødhjelpsprogram.

Hvor lenge har SOS-barnebyer eksistert?

SOS-barnebyer ble etablert i 1949 av østerrikeren Hermann Gmeiner, og den første barnebyen ble bygd i Imst i Østerrike. Siden spredte modellen seg til hele Europa og senere til resten av verden.

”Komiteen for norske venner av SOS-barnebyer” ble dannet i Oslo i 1964, og i 1983 ble komiteen omgjort til ”Stiftelsen SOS-barnebyer Norge”. Siden da har SOS-barnebyer Norge finansiert helt eller delvis en lang rekke av SOS-programmene som er i drift rundt i verden.

SOS-barnebyer Norge er en av de største bidragsytere til SOS-barnebyers internasjonale virksomhet.

Hvor mange SOS-barnebyer og andre program finnes?

  • 533 SOS-barnebyer 
  • 392 SOS-ungdomshus i drift, og flere er under bygging
  • 229 SOS-barnehager
  • 186 SOS-skoler
  • 58 SOS-yrkesskoler
  • 607 SOS-familieprogram som hjelper 300 000 barn og deres familier.
  • 72 SOS-medisinske sentre
  • 13 SOS-nødhjelpsprogram
  • Til sammen har SOS-barnebyer over 2 100 programmer og hjelper til sammen over én million barn og familier.

Hva gjør SOS-barnebyer for å bedre barns rettigheter?

SOS-barnebyers arbeid er basert på FNs Barnekonvensjon, FNs retningslinjer for barneomsorg utenfor hjemmet og de internasjonale Tusenårsmålene. SOS-barnebyer er delaktige i samfunnet og responderer på sosiale utviklingsbehov for de mest sårbare barna. Vi samarbeider med lokale myndigheter og partnere for å sørge for helse-, omsorgs- og utdanningstilbud, og i håndtering av nødhjelpssituasjoner. Vi taler de mest sårbare barnas sak og jobber for at deres rettigheter innfris gjennom påvirkning av myndigheter og beslutningstakere.

Er SOS-barnebyer til stede over hele verden?

SOS-barnebyer er etablert i 133 land og på alle kontinenter.

Hvorfor har SOS-barnebyer åpnet barneby i Norge?

Stadig flere familier i Norge trenger hjelp fra barnevernet, og i flere tilfeller må barna flytte til institusjon eller fosterhjem.  I dag venter mange barn på plass i fosterhjem, og dessverre blir søsken i mange tilfeller skilt fordi det er vanskelig å finne nok fosterhjem som kan ta i mot flere barn. Derfor ønsker SOS-barnebyer å satse i Norge, og det første prosjektet er SOS-barnebyen i Bergen.

Hvem bor i barnebyen i Bergen?

I barnebyen bor barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie. Dette er barn som barnevernet har omsorgen for og som trenger et nytt hjem og en trygg og stabil oppvekst. Søsken prioriteres. Barnebyen består av åtte familiehus, og hvert hjem har plass til tre-fem barn og SOS-foreldre.

Er det planlagt flere SOS-program i Norge?

Det er besluttet at det skal utredes et nytt SOS-barnebyprogram i Norge i løpet av 2011–2016.

Hvor sterk støtte har SOS-barnebyer i Norge?

SOS-barnebyer Norge har nesten 120 000 fadderskap og 150 000 øvrige private givere. I tillegg bidrar mange bedrifter, skoler, barnehager og organisasjoner med støtte. Den brede folkelige støtten gjør at SOS-barnebyer er den organisasjonen som samler inn mest midler fra private givere i Norge. 30 prosent av alle SOS-fadderskap internasjonale er norske.

Hvordan fungerer et SOS-fadderskap?

SOS-faddere gir barn et trygt hjem. I en SOS-barneby får barn uten tilfredsstillende omsorg en ny familie, utdanning og helsetilbud. Som SOS-fadder er du også med på å gi barn og familier i lokalsamfunnet støtte til å skape et godt liv og en sikker framtid.

Støtter man flere enn fadderbarnet?

Hele SOS-barnebyers virksomhet i området der du er fadder, får støtte gjennom fadderbidragene. Det drives program som SOS-barnehager, SOS-skoler og SOS-medisinske sentre. Disse gir barna i barnebyen et helhetlig tilbud og er dessuten åpne for barn og familier i lokalsamfunnet. Våre SOS-familieprogram retter seg mot utsatte familier i nærmiljøet og forebygger at barn blir alene. Her bidrar du som SOS-fadder til å redusere fattigdom og bedre forholdene også for menneskene i områdene rundt barnebyen.

Kan et fadderbarn ha flere SOS-faddere?

Et fadderbarn kan ha opptil ti SOS-faddere.

Hvordan skjer tildelingen av fadderbarn?

Vi tildeler fadderskap etter hvor behovet er størst. Dersom du har spesielle ønsker om verdensdel, kjønn og alder, kan du ringe oss på 23 35 39 00, så vil vi etterkomme ønskene så langt det er mulig.

Finnes det flere typer fadderskap?

Man kan være fadder for ett enkelt barn eller for en hel barneby. Det månedlige bidraget er 300 kroner uansett hvilken type fadderskap du velger. Man kan ha så mange fadderskap man ønsker.

Kan man støtte SOS-barnebyer økonomisk uten å være fadder?

SOS-barnebyer setter stor pris på alle bidrag – uansett om det er lite eller stort, er det med på å gi barn en ny framtid.

Du kan også gi minne- eller jubileumsgaver og testamentarisk gave. En testamentarisk gave til SOS-barnebyer er fritatt for arveavgift og vil i sin helhet komme vårt arbeid til gode.

Hvis du ønsker å gi et større beløp, kan du velge mellom å gi støtte til pågående prosjekter eller iverksettelse av nye prosjekter. Du kan involvere deg i deler av eller et helt SOS-prosjekt som har store sosiale ringvirkninger, også utenfor selve barnebyen.

Hvordan kan min bedrift støtte SOS-barnebyer?

En bedrift kan engasjere seg i SOS-barnebyer gjennom å være SOS-bedriftsfadder
 eller SOS-bedriftspartner. Bedrifter kan også kjøpe julekort fra SOS-barnebyer eller gi et SOS-gavekort til sine ansatte og samarbeidspartnere til jul eller ved andre anledninger. SOS-barnebyer har også seks hovedsamarbeidspartnere innen næringslivet.

Hvordan kan jeg bruke tiden min for SOS-barnebyer?

SOS-barnebyer har 550 frivillige landet rundt. ”Frivillige for SOS-barnebyer” er selvstendige fylkesforeninger med egne styrer og driver med et utall aktiviteter for å skape engasjement for og inntekter til SOS-barnebyer.

Mange skoler og barnehager støtter også SOS-barnebyers arbeid. Barn i Norge som hjelper barna i og rundt SOS-barnebyene, kalles Solsikkebarn. Barnehager som støtter SOS-barnebyers arbeid, kalles Solsikkebarnehager. Skoler og barnehager kan arrangere ulike aktiviteter hvor inntektene går til SOS-barnebyer.

Hvordan brukes pengene?

Pengene går til SOS-barnebyers arbeid for å gi barn et trygt hjem. Av totalt innsamlede midler i går 83 prosent til formålet, 16 prosent til å skaffe nye midler og 1 prosent til administrasjon.

Av fadderbidraget går 85 prosent til formålet og 15 prosent til administrasjon og inntektsskapende arbeid. Fadderbidraget støtter både fadderbarnet og hele SOS-barnebyen, som styrker familier i nærmiljøet og gir flere hundre barn skolegang og helsetilbud.

Hvordan endrer jeg min kontaktinformasjon?

Ta kontakt med SOS-barnebyer: Send e-post til sos@sos-barnebyer.no eller ring Giverservice på telefon 02210.

Hvordan får jeg skattefradrag?

Du får skattefradrag for beløp mellom 500 og 16 800 per skatteår. For å få fradrag må du registrere fødselsnummeret ditt (11 siffer). Skattefradraget er på 28 prosent av innebetalt beløp og gjelder for alle innbetalinger til SOS-barnebyer, både fadderbidrag, gaver og andre bidrag.