Hvem får hjelp

SOS-barnebyer hjelper de barna i verden som er mest sårbare – foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg. Foto; Hilary-Atkins
SOS-barnebyer hjelper de barna i verden som er mest sårbare – foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg.

SOS-barnebyer gir foreldreløse og sårbare barn uten tilfredsstillende omsorg en omsorgsfull familie og et trygt hjem.  Vi sørger for at barna får dekket alle sine behov slik at de kan utvikle seg til selvstendige voksne som kan bidra til samfunnet sitt. 

Antall barn som utsettes for omsorgssvikt øker dramatisk

Antall barn som vokser opp uten trygghet, beskyttelse og omsorg fra en familie øker dramatisk. Fattigdom og sykdom, arbeidsledighet, naturkatastrofer og konflikter sliter på familiene og mange barn vokser opp i utrygge omgivelser. Stadig flere barn vokser opp i skadelige institusjoner eller må klare seg på egen hånd.  Barn som er alene eller lever uten tilfredsstillende omsorg er utsatt for brudd på grunnleggende rettigheter. De opplever neglisjering, fysisk og psykisk vold og er utsatt for misbruk, barnearbeid og menneskehandel.

SOS-familieprogram styrker familier og gir hjelp til selvhjelp

Gjennom å styrke familiene til disse barna forebygges foreldreløshet og barna vokser opp med god omsorg og beskyttelse. De barna som trenger en ny familie, får et nytt hjem i en SOS-barneby. SOS-barnebyer styrker lokalsamfunn og samarbeider med myndigheter slik at flere barn får vokse opp i en trygg familie.

 

Barns situasjon i verden:

 • 151 millioner barn har mistet en av foreldrene eller begge (UNICEF 2011).
 • 17,9 millioner barn har mistet begge foreldrene (UNICEF 2011).
 • 3,5 millioner barn er foreldreløse på grunn av aids.
 • 8 millioner barn vokser opp i institusjoner (Redd Barna 2009).
 • I svært mange land med store institusjoner, utgjør barn med funksjonsnedsetting en stor andel av barna som vokser opp i institusjon.
 • Hver dag dør 19 000 barn under fem år (UNICEF 2011).
 • I Afrika sør for Sahara dør en av ni før fylte fem år (UNICEF 2011).
 • 126 millioner barn i grunnskolealder (barne- og ungdomsskole) går ikke på skole.
 • 73,4 millioner unge (15-24) vil være arbeidsledige (ILO 2013).
 • Vold preger hverdagen til barn over hele verden. Mørketallene er store men vold skjer i anslagsvis et sted mellom 20 og 60 prosent av alle husholdninger.
 • Mer enn 1 milliard barn bor i områder rammet av krig og konflikt. 18 millioner barn lever på flukt.