SOS-barnebyen i Bergen

SOS-barnebyen i Bergen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg
Norges første SOS-barneby finnes i Bergen, nærmere bestemt i Olsvik i Laksevåg bydel. Barnebyen er et fellesskap med åtte hjem for barn som ikke kan bo sammen med sin egen familie.

Åtte fosterhjem utgjør kjernen i SOS-barnebyen i Bergen. I tillegg er det et felleshus, et gjestehus og en bolig til barnebylederen med familie. Administrasjonen holder til i felleshuset, der det også finnes musikkrom, gymsal og andre aktivitetsrom som kan benyttes av både barnebyen og nærmiljøet.

I hvert familiehus bor det SOS-foreldre og 3–5 barn som sammen utgjør en SOS-familie. SOS-foreldrene, et rådgiverteam og faste familieassistenter skaper et styrket fellesskap som gir en trygg og stabil oppvekst for barna. Barna i barnebyen går på offentlige skoler i nærmiljøet.

Livet i barnebyen

I hvert familiehus bor det SOS-foreldre og 3−5 barn som sammen utgjør en SOS-familie. SOS-foreldrene er engasjert som fosterforeldre, styrer familiens hverdag og lever sine alminnelige liv sammen med barna. Administrasjonen og barnebyleder har ansvar for å legge til rette og sørge for at alle som bor i barnebyen har det så bra som mulig.

I familiehusene har barn og voksne sine hverdager. Her er det middag, lekser og kjøring til trening. Barnebyen er et sted der man kan være sosial, småprate, trekke seg unna, være lei seg sammen og le sammen.

De første flyttet inn i barnebyen i mai 2008, og den ble offisielt åpnet 24. september 2009. Innflyttingen i barnebyen skjer gradvis, og ved full kapasitet kan det bo mellom 25 og 30 barn her.

Barnebyen er i hovedsak et tilbud til barn og unge fra Bergen kommune og region Vest. Barnebyen kan ta imot barn fra andre steder av landet ved behov og kapasitet.

Finansiering

Byggingen av barnebyen ble finansiert gjennom lån, gaver øremerket formålet og tilskudd fra Husbanken. Som en humanitær organisasjon er SOS-barnebyers virksomhet basert på bidrag og gaver fra mennesker som støtter det arbeidet vi gjør over hele verden. SOS-barnebyers midler som samles inn til barnebyer og andre program i utlandet, brukes ikke til barnebyer i Norge.

Fosterforeldre i barnebyen i Bergen

SOS-barnebyen i Bergen er snart inne i sitt 7. driftsår. Vi søker etter flere fosterforeldre, fostermor/-far.