Utdanning

SOS-barnebyer bedrer barns oppvekst gjennom likestilling. Foto: Claire Ladavicius Publisert: 23/09/2011

Likestilling

Oppfyllelsen av barns rettigheter og utryddelse av ekstrem fattigdom henger nøye sammen med likestilling.

SOS-barnebyer tror på kvalitetsutdanning som et viktig redskap i kampen mot fattigdom, marginalisering, vold og oppløsing av familier. Foto: Christian Lesske Publisert: 21/09/2011

Policy: ”Læring for livet”

SOS-barnebyer tror på kvalitetsutdanning som et viktig redskap i kampen mot fattigdom, marginalisering, vold og oppløsing av familier.

SOS-barnebyers jobber også med funksjonshemmede barns rettigheter. Foto: SOS-arkiv Publisert: 14/09/2011

Barn med funksjonshemminger

Barn med funksjonshemminger har rett til særskilt omsorg. Likevel blir dere rettigheter brutt i enda større grad enn andre barn.

SOS-barnebyers yrkesopplæringssentre tilbyr ungdom og omsorgspersoner yrkesfaglig opplæring og utdannelse. Foto: Wolfgang Kehl Publisert: 07/09/2011

Yrkes- og voksenopplæring

Yrkes- og voksenopplæring til omsorgspersoner slik at de får jobb eller kan starte sin egen bedrift, gir vanskeligstilte familier en mulighet til å klare seg selv.

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få utdanning og muligheten til å utvikle sine evner, slik at de kan ta ansvar for seg selv og sin familie som voksne. Foto:Dominic Sansoni Publisert: 07/09/2011

Skolegang for alle

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få utdanning og muligheten til å utvikle sine evner, slik at de kan ta ansvar for seg selv og sin familie som voksne.

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få utdanning og muligheten til å utvikle sine evner, slik at de kan ta ansvar for seg selv og sin familie som voksne. Foto: Claire Ladavicius Publisert: 06/09/2011

Utdanning og likestilling

Utdanning gir livsviktig kunnskap og jobbmuligheter, skaper likestilling, utvikler samfunn og bygger demokrati.

SOS-barnebyer arbeider for å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem. Publisert: 30/08/2011

Hvordan vi jobber

SOS-barnebyer arbeider for å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie.

Barna får et trygt hjem i SOS-barnebyer. Foto: Claire Ladavicius Publisert: 30/08/2011

Dette er en SOS-barneby

En SOS-barneby er et barne- og familiesenter med tiltak for foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg.

Publisert: 29/08/2011