UngSOS samling Oslo_nærmere

UngSOS

UngSOS er ungdomsorganisasjonen til SOS-barnebyer. Den består av unge mennesker som ønsker å hjelpe andre unge mennesker – verden over.

Gi litt av din tid

Alle som ønsker å gi litt av sin tid til andre, er hjertelig velkomne til oss. Vi er en aktivitetsbasert organisasjon med tydelige mål, basert på frivillighet. Vi engasjerer unge mennesker gjennom aktiviteter og kommunikasjon.

UngSOS velger konkrete SOS-prosjekter hvor vi bidrar med finansieringen. Alle våre prosjekter skal være spesifikt rettet mot å hjelpe unge mennesker med å skape muligheter, trygghet og tilhørighet. Et av prosjektene UngSOS støtter er den nye SOS-barnebyen i Mwanza, Tanzania. Les mer om prosjektet her
.

Nyttig for deg

I UngSOS blir du en del av en organisasjon med unge engasjerte mennesker som jobber med konkrete prosjekter som hjelper andre unge mennesker over hele verden.

Du kan lære masse av å jobbe med andre frivillige, som kommunikasjon, ledelse, prosjektarbeid og organisering. Du kan også lære om barns rettigheter og barn og unges situasjon i andre land. I tillegg får du tilgang til opplæring og kursing.

Frivillig arbeid og samfunnsengasjement blir stadig viktigere når man skal søke jobb og er nyttig å ha med på CVen. Det er fint å kunne vise til ekstra innsats og engasjement i en velkjent humanitær organisasjon.

Engasjere flere som frivillige

Vi ønsker at frivillige selv tar initiativ til nye aktiviteter og engasjerer venner og bekjente. Vi ønsker også å starte nye grupper over hele landet. Om du ikke finner en lokal gruppe og ønsker å starte en ny UngSOS gruppe der du bor, ta kontakt med frivillig@sos-barnebyer.no

Gruppeledere i UngSOS:

Bergen
Victoria Lie, Vicky97lie@hotmail.com, mobil 41 64 53 22

Oslo
Marit Halleraker, marithalleraker@hotmail.com, mobil 95 91 94 99

Stavanger
Julie Knutsen, juliemarie@live.no mobil 92 65 75 27

Re, Vestfold
Johanne Torheim, johannetorheim@hotmail.no, mobil 33 39 50 84.

Lillestrøm
Zuzanna Aleksandra Nogalska, ungsos.lillestrom@gmail.com, mobil 98 41 58 70

Lørenskog
Maha Kamran, ungsos.lorenskog@gmail.com, mobil 92 08 94 40

Trøgstad
Pernille Karlsrud, pernille_karlsrud@hotmail.com, mobil 48 19 26 12

Gjøvik
Warda Umar, warda-45@hotmail.com, mobil: 95 33 10 43

Kristiansund
John Erik Åndahl, johnerik97@hotmail.com, mobil:41 41 42 05