barnebymarsj ansiktsmaling oslo 2014

Tips til aktiviteter

Synlighet i lokalsamfunnet er viktig for å skape engasjement og interesse for SOS-barnebyers arbeid. Å være til stede der folk er, er viktig. Det gir frivillige i SOS-barnebyer muligheten til å fortelle om formålet med arbeidet og vise resultater av det frivillige arbeidet.

Her er noen eksempler på aktiviteter frivillige gjennomfører over hele landet

Stands
Stands på for eksempel kjøpesentre og i handlegater er ett alternativ som er enkelt å gjennomføre. Å dele ut brosjyrer, vervekuponger og annen informasjon og ikke minst snakke med folk, er en unik mulighet til å:

 • Få bidrag til prosjektet frivilliggruppen støtter
 • Verve flere frivillige
 • Få flere faddere

Lotteri og auksjon
Å utvide en stand med lotteri, basar eller en auksjon skaper oppmerksomhet:

 • Kakebasar
  Bak kaker og lodd ut, det gir både penger og oppmerksomhet. 
 • Auksjon
  Kontakt lokale butikker og bedrifter for å få gjenstander, for eksempel fruktkurver, som kan auksjoneres bort.
 • Lotteri
  Sy, strikk eller lag ting som kan selges eller loddes ut.

Arrangement og konserter
Samarbeid med festivaler, byfester, idrettsarrangement eller konserter, hvor man bidrar med underholdende aktiviteter, gir oppmerksomhet. Her er noen eksempler på stands som de forskjellige frivilliggruppene har arrangert:

 • Ansiktsmaling
  Denne aktiviteten er populær blant barn.
 • Salgsbod  
  Salg av spesiallagde kort og t-skjorter og selvdyrkede planter. Bare fantasien setter grenser.
 • Konsert   
  Ar
  tister stiller ofte opp vederlagsfritt for SOS-barnebyer, både i forbindelse med konserter og festivaler. (Husk Tonoavgift).

Grasrotandelen
Norsk Tipping innførte fra 1. mars 2009 en ny ordning, Grasrotandelen, hvor alle spillere kan velge å gi fem prosent av spillinnsatsen til SOS-barnebyers fylkesforeninger. Som frivillig kan du verve spillere i ditt lokalområde til å støtte SOS-barnebyer. Les mer

Solsikkefester
Mange barnehager har et samarbeid med SOS-barnebyer og arrangerer Solsikkefester sammen med
de frivillige. Dette er flotte arrangement som skaper både glede og engasjement. Les mer på barnehagesidene.

Skolekontakt
Skoler er et viktig satsningsområde for SOS-barnebyer. Vi søker nå lokale frivillig skolekontakter over hele landet.

Som skolekontakt er du

 • Bindeledd mellom SOS-barnebyer og skoler
 • Lokal relasjonsbygger
 • Sentral i oppfølgingen av aksjonsskoler og rekruttering av nye skoler
 • Bidragsyter til at enda flere elever i Norge tar et aktivt ansvar for barn i andre land