Bli frivillig

barnebymarsj oslo 2014
Som frivillig for SOS-barnebyer gjør du et viktig arbeid for sårbare barn over hele verden. Arbeidet skjer i Norge. Vi har over 500 engasjerte mennesker som gjør en fantastisk frivillig innsats. Vi trenger flere!

Bli frivillig

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  

Å være frivillig for SOS-barnebyer er lærerikt, sosialt og personlig givende. Du velger selvfølgelig selv hvor mye du vil bidra og du vil også få god opplæring.

Sammen med andre kan du:

  • Skape engasjement i lokale miljøer, gjennom å synliggjøre vårt formål og fortelle om vårt arbeid
  • Bygge gode relasjoner til det lokale næringslivet og organisasjoner, og gjøre dem til entusiastiske bidragsytere og samarbeidspartnere
  • Være vårt bindeledd mellom SOS-barnebyer og skoler

Har du spørsmål og vil vite mer?

Du er hjertelig velkommen til å kontakte gruppeleder der du bor, eller kontakt Vicki og Eva Marie på frivillig@sos-barnebyer.no eller 23 35 39 00

Se eksempler på hvordan frivilliggruppene synliggjør SOS-barnebyers arbeid og skaper engasjement i lokalsamfunnene:

Informere om SOS-barnebyers prosjekter på skoler

frivillige-aksjon-skoler-366

Stands på byfester og markeder med lotteri, kakesalg og verving av faddere

frivillige-loddsalg-stand-366

Arrangere solsikkefester

arrangere-solsikkefest-366

Ansiktsmaling og bamsesykehus på lokale arrangementer

frivillige-bamsesykehus-366