Bedrift og Samfunnsansvar

Et samarbeid med SOS-barnebyer kan utgjøre en betydningsfull del av bedriftens strategi for samfunnsansvar. Flere og flere bedrifter ser de interne gevinstene ved at ledelsen og ansatte er engasjert i et felles prosjekt – og de eksterne, medmenneskelige gevinstene når sårbare barn får et trygt hjem.


Et samarbeid med SOS-barnebyer kan utgjøre en betydningsfull del av bedriftens strategi for samfunnsansvar. Foto: Dominic Sansoni

Samfunnsansvar

Et samarbeid med SOS-barnebyer kan utgjøre en betydningsfull del av bedriftens strategi for samfunnsansvar. Samfunnsansvar - Styrk barna, styrk bedriften

Vis samfunnsansvar og samfunnsengasjement som hovedsamarbeidspartner til SOS-barnebyer.
Foto: Sebastian Posingis

Hovedsamarbeidspartner

Et økende antall bedrifter ønsker å engasjere seg i en humanitær organisasjon. Mange ser gevinstene ved at både ledelse og ansatte er engasjert i et felles prosjekt. SOS-hovedsamarbeidspartner

Fagforbundet og Grieg Foundation er Hovedbidragsytere i SOS-barnebyer. Foto: Katja Snozzi

Hovedbidragsyter

Fagforbundet og Grieg Foundation er Hovedbidragsytere i SOS-barnebyer.

Som SOS-bedriftspartner vil din bedrift bidra positivt til å nå FNs tusenårsmål. Foto: SOS-arkiv

Bedriftspartner

Som SOS-bedriftspartner tar din bedrift ansvar for å bygge eller drifte en enhet i en SOS-barneby. Slik bidrar bedriften til å skape trygge hjem for barn. SOS-bedriftspartner

Den største bedriften er å gi barn en trygg barndom. Bli SOS-bedriftsfadder! Foto: Joris Lugtigheid

Bedriftsfadder

SOS-bedriftsfadderskap gir bedriften din en mulighet til å bidra til et fast, langsiktig spleiselag hvor dere sammen med andre bedrifter finansierer en konkret barneby. SOS-bedriftsfadderskap

Gi et bidrag og hjelp oss gi barn et trygt hjem. Foto: SOS-arkiv

Gi et bidrag

For bedrifter: Med en pengegave bidrar du med et valgfritt beløp og betaler på den måten du selv ønsker. Enkelt og raskt.

Gjennom Frokost med mening tilbyr SOS-barnebyer diskusjon, inspirasjon og faglig påfyll i et intimt forum. Meld deg på her.

Frokost med mening

Engasjement rundt samfunnsansvar i bedrifter initieres og håndteres ofte av kun en person, og vi erfarer at disse mangler noen å diskutere med. På våre frokostseminare...

CV-Cebu_3-smilende-jenter

Siste nytt

Les nyheter fra SOS-barnebyers arbeid over hele verden.