Bedrift og Samfunnsansvar

Et samarbeid med SOS-barnebyer kan utgjøre en betydningsfull del av bedriftens strategi for samfunnsansvar. Flere og flere bedrifter ser de interne gevinstene ved at ledelsen og ansatte er engasjert i et felles prosjekt – og de eksterne, medmenneskelige gevinstene når sårbare barn får et trygt hjem.


Bedriftsfadder

Bedriftsfadder er SOS-barnebyers samarbeidskonsept for bedrifter som ønsker å utgjøre en forskjell og ta et aktivt samfunnsansvar.

Samfunnsansvar

Et samarbeid med SOS-barnebyer kan utgjøre en betydningsfull del av bedriftens strategi for samfunnsansvar. Samfunnsansvar - Styrk barna, styrk bedriften

Hovedsamarbeidspartner

Et økende antall bedrifter ønsker å engasjere seg i en humanitær organisasjon. Mange ser gevinstene ved at både ledelse og ansatte er engasjert i et felles prosjekt. SOS-hovedsamarbeidspartner

Hovedbidragsyter

Fagforbundet, Grieg Foundation og Stiftelsen Balder er Hovedbidragsytere i SOS-barnebyer.

Bedriftspartner

Som SOS-bedriftspartner tar din bedrift ansvar for å bygge eller drifte en enhet i en SOS-barneby. Slik bidrar bedriften til å skape trygge hjem for barn. SOS-bedriftspartner

Gave - bedrift

Barna er vår fremtid og ethvert samfunns viktigste ressurs. Alle barn uansett hvor i verden de bor, har retten til et trygt hjem og en familie som bryr seg.

Siste nytt

Les nyheter fra SOS-barnebyers arbeid over hele verden.