SOS-barnebyers historie

SOS-barnebyer ble stiftet i 1949 for å hjelpe foreldreløse barn etter andre verdenskrig. Her kan du høre og lese vår begivenhetsrike historie.

1949
Hermann Gmeiner grunnlegger SOS-barnebyer, og den første barnebyen åpnes i Imst, Østerrike. Han baserer sin omsorgsmodell på de fire prinsippene mor, søsken, hjem og samfunn.

1955
SOS-barnebyers første ungdomshus åpnes i Innsbruck. SOS-barnebyer etableres i Tyskland og Frankrike.

1959
Ved 10-årsjubileet er det bygget i alt 20 SOS-barnebyer i Østerrike, Frankrike, Tyskland og Italia.

1960
SOS Children’s Villages International stiftes som paraplyorganisasjon for alle nasjonale SOS-organisasjoner.

1963
Grunnsteinen til den første SOS-barnebyen utenfor Europa legges i Daegu i Sør-Korea.

1964
Komiteen ”Norske venner av SOS-barnebyer” stiftes. ”Riskornaksjonen” ga penger til bygging av et hus i SOS-barnebyen i Daegu i Sør-Korea. Huset får navnet ”Fridtjof Nansens hus”.

1969
Etter fem år har SOS-barnebyer Norge finansiert i alt 21 hus i 12 barnebyer, blant dem ”Haakon VIIs hus” i Daegu i Sør-Korea.

1970
Den første afrikanske SOS-barnebyen åpnes i Elfenbenskysten. Ghana, Kenya og Sierra Leone følger rett etter.

1983
Komiteen ”Norske venner av SOS-barnebyer” blir omgjort til ”Stiftelsen SOS-barnebyer Norge”.

1985
SOS-barnebyer får klarsignal til begynne byggingen av to barnebyer i Kina.

1986
Grunnlegger Hermann Gmeiner dør 26. april og begraves etter eget ønske i SOS-barnebyen i Imst. Da har han vært med på å etablere230 SOS-barnebyer over hele verden. Både Gmeiner og SOS-barnebyer har blitt nominert til Nobels fredspris en rekke ganger.

 


1991
Første SOS-barneby i Polen, Sovjetunionen og USA.

1995
SOS-barnebyer klassifiseres som NGO with consultative status (ikke-statlig organisasjon med rådgiverstatus) i Det økonomiske og sosiale råd, FN-sekretariatets fellesforum for behandling av økonomiske og sosiale spørsmål.

1998
Et nødhjelpssamarbeid med Røde Kors for å hjelpe barn i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem i Murmansk fører til bygging av en norskfinansiert SOS-barneby i Kandalaksha i Russland.

2005
Tsunamien som rammer Asia julen 2004 utløser det største nødhjelps- og gjenoppbyggingsprogram i SOS-barnebyers historie i India, Sri Lanka, Indonesia og Thailand.

2009
Den første SOS-barnebyen i Norge åpnes i Bergen.

2010
Et jordskjelv rammer Haiti og SOS-barnebyer setter umiddelbart i gang et langsiktig nødhjelps- og gjenoppbyggingsprogram.

2011
SOS-barnebyer inngikk en rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet knyttet til barnebyen i Bergen. Den verste tørken på 60 år rammet millioner av mennesker på Afrikas Horn - SOS-barnebyer bidro med livsviktig nødhjelp.

2012
Indiske Siddhartha Kaul blir ny president i SOS-barnebyer internasjonalt. I sin første tale vektla han målet om å gi et trygt hjem til en million barn innen 2020.

2013
SOS-barnebyer har vedtatt utvikling av barneby nr to i Norge. SOS-barnebyer Norge har finansieringsansvar for 210 programmer i 42 land, og er den største bidragsyter til den verdensomspennende SOS-organisasjonen. SOS-barnebyer er etablert i 133 land, og har 2 229 programmer innen barneomsorg og utdanning, i tillegg til 90 program innen helse og nødhjelp.