Sikkerhet og personvern

Vi behandler alle opplysninger om våre givere - som navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer og bidrag som er gitt – strengt konfidensielt og i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene brukes til å oppfylle avtaler med våre givere, til å oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser i forhold til skattelov og regnskapslov og til å drive informasjon og innsamling av midler for SOS-barnebyer. Vi utleverer aldri personopplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering av skattefradrag.

Behandlingsansvarlig er Svein Grønnern, generalsekretær.

Alle som er registrerte i SOS-barnebyers register kan be om innsyn i egne registrerte opplysninger. For å sikre at slik informasjon ikke utleveres til uvedkommende, ber vi om en skriftlig og undertegnet forespørsel.