Generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern signerte den nye avtalen sammen med Benedicte Gude, kommunikasjonsdirektør i Wilh Wilhelmsen Holding. Foto: Stacey Troda
Generalsekretær i SOS-barnebyer, Svein Grønnern signerte den nye avtalen sammen med Benedicte Gude, kommunikasjonsdirektør i Wilh Wilhelmsen Holding. Foto:

Wilh. Wilhelmsen har signert ny avtale med SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er glade for at samarbeidsavtalen med Wilh. Wilhelmsen Holding nå er forlenget for en ny periode. Den globale maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen har vært en av SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartner siden 2009. De har finansiert byggingen av tre familiehus i SOS-barnebyen i Bataan.

– Vi valgte å fortsette støtten til SOS-barnebyer fordi vi har stor respekt for det arbeidet som organisasjonen gjør for sårbare barn over hele verden. En annen grunn er at vi ønsker å bidra til lokalsamfunn der vi har tilstedeværelse. Gjennom samarbeidet med SOS-barnebyer er vi i stand til å arbeide langsiktig for å gjøre livet bedre for mange barn, sier Brand Manager Bjørg Ekornrud i Wilh. Wilhelmsen Holding.

Flere vil få hjelp gjennom SOS-familieprogram

Wilh. Wilhelmsen vil fortsette støtten til sårbare barn i Bataan, Fillippinene. Gjennom et nyoppstartet SOS-familieprogram skal vanskeligstilte familier i lokalsamfunnet hjelpes til en lettere hverdag. Målet er å styrke familiene slik at de kan klare seg selv og ta vare på barna sine i fremtiden. Ved full kapasitet vil familieprogrammet støtte over 1 100 barn.

Finansierer renovering av SOS-barneby i India

I tillegg til støtten til familieprogrammet i Bataan, vil Wilh. Wilhelmsen i den nye avtaleperioden finansiere renovering av SOS-barnebyen i Greenfields, India.

Denne barnebyen ble bygget i 1971 og er den første som ble bygget i India. Det bor 200 barn i barnebyen fordelt på 20 hus. I tillegg finnes et ungdomshus for 40 ungdommer, et sosialsenter med dagsenter for barn og et familieprogram.

SOS-barnebyen i Greenfields er ikke blitt pusset opp i særlig grad siden den ble bygget, og det er nå et stort behov renovering. Den bygningsmessige tilstanden er gjennomgående dårlig. Tak som lekker i regntiden har ført til at stålet i bærekonstruksjonene har rustet. Reparasjon av sprekker i vegger, utskifting av vinduer og dører, og forbedring av det elektriske anlegget er også helt nødvendig.

Støtten fra Wilh. Wilhelmsen vil gjøre SOS-barnebyen i Greenfields i stand til å gi flere generasjoner av sårbare barn et trygt hjem. SOS-barnebyer er svært takknemmelig for det store engasjementet og støtten fra Wilh. Wilhelmsen.

Publisert 26/06/2012