SOS-barnebyer gir nødhjelp til tusenvis av barn og familier. Foto: SOS-arkiv
SOS-barnebyer gir nødhjelp til tusenvis av barn og familier. Foto: SOS-arkiv

Redder barn i Sahel

Situasjonen for barna i den tørkerammede Sahel-regionen som strekker seg langs bredden av Sahara tvers over Afrika, blir verre for hver dag som går. SOS-barnebyer gir nødhjelp til tusenvis av barn og familier.

Langvarig tørke og insektsangrep har ført til dårlige avlinger, økte matvarepriser og tomme matvarelagre i Sahel-regionen. Mange steder har matmangelen ført til at også såkornet er spist.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA) er mer enn 18 millioner mennesker rammet av matvarekrisen. Det rapporteres om stadig flere underernærte barn, FN anslår at én million barn risikerer å bli svært alvorlig underernært, ytterligere tre millioner står i fare for moderat underernæring. Hvert år dør 645 000 barn i Sahel, 35 prosent av dem av årsaker knyttet til underernæring.

Mat og såkorn

I Mali har SOS-barnebyer startet utdeling av mat til dem som er hardest rammet, slik at de skal klare seg til neste avling. Bønder har fått såkorn og gjødsel, slik at matvareproduksjonen opprettholdes. SOS-barnebyer jobber også med å forbedre helsen til både barn og voksne ved å sørge for næringsrik mat og lettere tilgang til helsetjenester.

Barn og kvinner alene igjen

SOS-barnebyer iverksatte nødhjelpsprogram i Niger da den forrige tørkekatastrofen rammet i 2010. I januar 2012 startet SOS-nødhjelpsprogrammene opp igjen. Flere steder har matmangler ført til at mennene har reist fra landsbyene for å finne bedre muligheter andre steder. Barn, kvinner og eldre er igjen, med små sjanser til å skaffe mat.  SOS-barnebyer hjelper hardt rammede familier med næringsrik mat og medisinsk hjelp. Nødhjelpen når ut til 6 000 barn og 1 000 voksne.

Klimaendringer

Sahel-regionen har normalt én regnsesong årlig, men de siste årene har regnet kommet uregelmessig og gitt dårlig avlinger. Mange familier hadde heller ikke kommet seg på beina etter forrige tørke i 2010. Denne type tørke blir ifølge FNs matvareprogram mer vanlig i takt med klimaendringene. 

Overvåker situasjonen

Planer for nødhjelp i Tsjad er under utarbeidelse, og SOS-barnebyer overvåker situasjonen og mulighetene for å sette i gang ekstraordinære tiltak også i andre land i regionen.

Fakta:

  • Sahel-regionen består av det tørre savannebeltet sør for Sahara-ørkenen og strekker seg fra Senegal i vest til Eritrea i øst.
  • Beltet strekker seg også gjennom Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tsjad, Sudan og Etiopia.
  • Tørken har mange steder ødelagt jordbruksøkonomien og ført til omfattende sult og folkeforflytninger mot sør.
  • Regionen ble rammet av tørke og sult både på midten av 1980-tallet og i begynnelsen av 1990-tallet.

 Kart over Sahel regionen. (Kartet er laget av UNOCHA 13/12/2012)
Kart laget av UNOCHA 13/12/2012

Kilde: NTB

Publisert 12/05/2012

Katastrofe-fadder

Velg SOS-barneby