SOS-barnebyer-ny-internasjonal-president-564-foto-SOS-arkiv
– Så langt har SOS-barnebyer i Europa, spesielt Tyskland og Skandinavia ledet an av Norge, sørget for brorparten av midlene som har blitt samlet inn til vårt arbeid. Dere og alle deres faddere og støttespillere fortjener en stor takk, sa Siddhartha Kaul i sin første tale til generalforsamlingen som president. Foto: SOS-arkiv

Ny president i SOS-barnebyer internasjonalt

Siddhartha Kaul er nyvalgt president i SOS-barnebyer internasjonalt. I sin første tale til generalforsamlingen la han vekt målet om et trygt hjem til én million barn innen 2020.

Siddhartha Kaul (57) er født og oppvokst i India. Faren hans, J. N. Kaul, var med på å etablere SOS-barnebyer i India og familien bodde i Greenfields, den første barnebyen i landet. Etter å ha studert arkitektur og kunst, ble Kaul overtalt til å bli leder for en av landets 39 SOS-barnebyer.  Det ble starten på et langt arbeidsforhold, og Kaul har så langt hatt flere lederverv i SOS-barnebyer i India, Sri Lanka, Vietnam og Kambodsja, i tillegg til å være kontinentaldirektør for Aisa og visegeneralsekretær. Han ledet også nødhjelp- og gjennoppbyggingsarbeidet etter tsunamien i 2004.

Én million innen 2020

Tidligere president Helmut Kutin beskriver Siddhartha Kaul som en som verdsetter verdien av mangfold, en god menneskekjenner og en stor organisator. Selv vektla Kaul målet om å gi et trygt hjem til en million innen 2020, i sin første tale som president.  

– Sammen skal vi strekke oss for å gjøre det som er mulig for å skape trygge hjem for én million barn før utgangen av dette tiåret. Samtidig skal vi huske at kvalitet er viktigere enn kvantitet. Det er en stor oppgave og utfordrende i dagens økonomiske situasjon. Vi har vært heldig å ha støttespillere som har stor tillit til oss og som fortsetter å støtte oss, selv i økonomisk utfordrende tider. Denne tilliten skal vi beholde og bygge videre på.

Global familie

Siddhartha Kaul er den første presidenten som ikke er fra Østerrike. Han tror valget av ham til president sier noe om hvor verdensomspennende SOS-barnebyer er.

– Ved å velge meg sender vi et klart signal til vår verdensomspennende SOS-familie, om at vi alle er like uansett menneskeskapte forskjeller som hudfarge, etnisitet eller religion. SOS-familien har de siste 63 år vokst enormt på alle måter, og vi kan i dag rettmessig hevde at vi er en global familie. 

Kilde til uro

Kaul pekte også på alvoret i den økonomiske situasjonen i verden, og hvordan det påvirker barn og familier.

– I dårlige tider er det alltid de landene som i utgangspunktet er verst stilt som blir hardest rammet. Levekostnadene og inflasjon går i taket i ”svake økonomier”. Vi må også huske at majoriteten av våre barn og unge lever i nettopp disse landene. Overgangen fra barn voksen, til å bli selvstendig, kan være utfordrende nok i gode tider. I dagens situasjon er det mye vanskeligere. Over 75 millioner ungdommer er arbeidsledige i verden. Ingen land er helt upåvirket av den økonomiske situasjonen og dette er det en stor kilde til uro.

Vil lykkes

Likevel er Kaul optimistisk med tanke på fremtiden og SOS-barnebyers mulighet til å skape trygge hjem til én million barn, og gi dem muligheten til å utvikle seg til ressurssterke voksne.

– Venner, vi er på rett spor og vi kommer til å nå målet. Vi har igjen og igjen bevist at trygghet i en ny familie og gode relasjoner, er den beste måten å gi omsorg til barn som har mistet familien sin på. Vi lykkes fordi vi ser på hvert enkelt barn som en person, et individ, ikke en mappe eller et nummer.

Publisert 26/06/2012