Foto: Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah
Sør-sudanske flyktningbarn venter på en togstasjon i Khartoum for å bli transportert til et ”hjemland” de aldri har bodd i.

Hjelper flyktningbarn i Sør-Sudan

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCF) og den italienske organisasjonen InterSOS har opprettet et mottak for familier som flykter fra Sudan til Sør-Sudan. Her, i den lille byen Renk, har også SOS-barnebyer etablert et barnesenter som gir traumebehandling og psykososial hjelp.

Flyktningene har fått hjelp av Den Internasjonale organisasjon for migrasjon (IOM) for å komme seg til den lille byen Renk i Sør-Sudan, da det er store utfordringer med å komme seg mellom landene og flyktningstrømmen er svært stor. SOS-barnebyers barnesenter tar hånd om 110 barn som har kommet hit sammen med sine foreldre, men to av barna er alene og SOS-barnebyer i Sudan forsøker nå å få barna gjenforent med sine familier.

Usikker framtid

SOS-barnebyers prosjektkoordinator Zamzam Kome har funnet personell til barnesenteret og jobber også med gjenforening av barn og familier. Hun har også direkte kontakt med andre organisasjoner som jobber for barn som er alene.
– Situasjonen for foreldreløse barn i Sudan som opprinnelig kommer fra Sør-Sudan er høyst usikker, sier hun. 

Ifølge Kome er situasjonen i Sør-Sudan svært kritisk på grunn av den pågående konflikten med Sudan, flytkningstrømmene er store og Sør-Sudan er ikke utrustet til å ta imot.

Fristen er ute

De to landene ble enige om at alle foreldreløse og forlatte barn fra Sør-Sudan som befinner seg på midlertidige barnehjem i Sudans hovedstad Khartoum skal sendes tilbake til Sør-Sudan innen 30. juni 2012. Fristen er ute, og Kome håper at tidspunktet for returnering av disse barna kan utsettes til 31. desember, slik at myndigheter og hjelpeorganisasjoner i Sør-Sudan har klargjort mottak for disse barna. Hvis og om dette skjer har SOS-barnebyer de beste forutsetninger for å kunne ta vare på dem. IOM har nylig rapportert at 42 000 flyktninger vil fraktes fra Khartoum til Malakal i løpet av de neste månedene.  Med så mange mennesker på flukt er det høy sannsynlighet for at mange av barna kommer uten omsorgspersoner. Da vil SOS-barnebyer hjelpe disse barna.

Klart for nødhjelp

Et nødhjelpsprogram bestående av midlertidige boliger (telt), medisinsk hjelp til flyktningfamilier og barnesentre vil rigges i løpet av kort tid i Malakal, både til barn som er alene og/eller familier med barn på flukt.

I mai 2012 meldte SOS-barnebyer at 500 000 sørsudanesere som bor i Sudans hovedstad Khartoum etter løsrivelsen er erklært som ulovlige immigranter i Sudan og må ”returneres” til Sør-Sudan. Mange av disse var tidligere interne flyktninger, og mange av barna det er snakk om har aldri vært i Sør Sudan.