SOS-barnebyer fortsetter å gi medisinsk og psykososial hjelp, mat og vann til de familiene som er verst stilt. Foto: Hilary Atkins
SOS-barnebyer fortsetter å gi medisinsk og psykososial hjelp, mat og vann til de familiene som er verst stilt. Foto: Hilary Atkins

Fra nødhjelp til gjenoppbygging på Afrikas Horn

SOS-barnebyers nødhjelpsprogram på Afrikas Horn har siden juli 2011 reddet livet og bedret levekårene til 90 000 barn og deres familier i Somalia, Kenya og Etiopia. Flere steder blir nødhjelpen nå faset ut, men livsviktige helsetilbud og andre tiltak fortsetter.

SOS-barnebyer fortsetter å gi medisinsk og psykososial hjelp, mat og vann til de familiene som er verst stilt. Den største utfordringen nå er sør i Somalia, hvor 345 000 barn fremdeles lider av underernæring. FNs tall fra januar i år viser at 1,3 millioner mennesker lever på flukt fra tørkekatastrofen. 

Hungersnøden over i Somalia

Hungersnøden er offisielt over i Somalia. Tallet på mennesker som trenger umiddelbar humanitær hjelp er redusert fra 7,5 millioner til 2 millioner, i følge FN. SOS-barnebyer avviklet generell utdeling av mat i februar 2012. Avlingene var bra nok til at mange klarer seg selv, og behovet som gjenstår for matutdeling dekkes av andre organisasjoner.

Mange trenger hjelp

Selv om hungersnøden offisielt er over er det fremdeles mange underernærte barn som er avhengig av behandling, og SOS-barnebyer fortsetter å tilby behandling til disse barn i Baidoa og Mogadishu.

Da regnet kom vendte et stort antall mennesker til sine hjem for å dyrke jorden. SOS-barnebyer har sørget for både redskap og såkorn til bøndene. Det er innhøsting i august/september, men konflikter og høy grad av ustabilitet i landet skapet utfordringer for bøndene. Det er usikkert om høstenes avlinger blir store nok til at matvaresituasjonene bedres for befolkningen generelt.

Selv om mange har vendt hjem, er tallet på internt fordrevne fremdeles høyt. Både i flyktningleiren Badbado og i utkanten av Mogadishu er mange avhengige av nødhjelp for å overleve.

Ikke aktuelt å gjenåpne sykehus og barneby

SOS-barnebyer har fire SOS-medisinske klinikker i Mogadishu og Baidoa. Myndighetene har erklært området rundt SOS-sykehuset og SOS-barnebyen i Mogadishu som trygt. Men sykehuset har fått omfattende skader av krigshandlinger, og både sykehus og barneby har blitt plyndret.

Veisperringer og stadige sikkerhetskontroller gjør ferdsel i Mogadishu vanskelig, og SOS-barnebyer mener sikkerheten i området ikke er tilfredsstillende. Derfor er det vanskelig å si når fasilitetene kan åpnes igjen.

Nødhjelpsfasen over i Kenya og Etiopia

SOS-barnebyers matutdelingsprogram blir avviklet i Kenya i løpet av mai 2012. Overgangshjelp til dem som trenger det er planlagt.

Over 2 000 husholdninger i Gode har mottatt matvarehjelp gjennom krisen. Matutdelingen vil bli avviklet i løpet av juni 2012. SOS-barnebyers mobile helsetiltak hjelper mennesker i avsidesliggende landsbyer med både medisinsk behandling og forebyggende tiltak. 100 familier har fått esel og vogn, slik at de kan hente rent drikkevann og ved til familien og for salg. SOS-barnebyer har bygd latriner som bedrer de sanitære og hygieniske forholdene, og renovert og bygget hus til flere familier.

– Det å eie mitt eget hus utgjør en enorm forskjell. Jeg slipper å hele tiden være bekymret for om jeg klarer å betale husleien, og jeg kan bruke det jeg tjener på mat, klær og å ta vare på familien min, sier Nesrah, mor til fem barn, Gode.

Les mer om SOS-barnebyers arbeid i Somalia på våre internasjonale nettsider.

Publisert 23/05/2012

Katastrofe-fadder

Velg SOS-barneby