Hjelp barna som
står igjen alene
Send "sos"
til 2160 (100 kr)

Takk til vårelivreddere:

 • Solveig Johansen
 • Yngvild
 • Lise
 • Frøy
 • Siv-Anita
 • Sonja Aasgaard
 • Ellen Margrete
 • Elisabeth
 • Berit
 • Lars Martin
 • Judit Anita
 • Anne Kristin Bergset
 • Kristian
 • Andreas
 • Tove Merete
 • Martin
 • Farvardin
 • Ruslan
 • Turid
 • Siri Sørensen
 • Jaroslava
 • Sylvia
 • Anna Camilla
 • Hanne Aakervik
 • Jarle
 • Ole
 • Jonas
 • Frida Myking
 • Marta
 • Tone Mari
 • Marte
 • 0 kroner samlet inn

Tusenvis av barn står igjen alene

Ebolautbruddet i Vest-Afrika sprer seg med voldsom fart. I tre av landene, hvor SOS-barnebyer arbeider, kjemper vi mot spredning av viruset og jobber for å ta vare på de mest utsatte barna og barna i barnebyene.

Barn i en ekstrem sårbar situasjon

Tusener av mennesker har dødd av ebola, og tallet forventes å øke i stor grad. I slutten av september var det registrert 3 700 barn som enten har mistet begge foreldrene eller har blitt forlatt av sine nærmeste. Disse barna er i en ekstrem sårbar situasjon. Det forventes at antallet dobles innen oktober.

Landegrenser stenges 

Smittefaren har ført til stengte landegrenser, noe som har resultert i utfordringer med å skaffe nødvendige forsyninger og en prisøkning på 80-100 prosent. Til tross for en vanskelig situasjon jobber SOS-barnebyer kontinuerlig med å forebygge smitte samt dele ut mat, medisiner og antibakteriell såpe til familier i barnebyene og lokalsamfunnene.   

 tpa-picture-71539tpa-picture-71539tpa-picture-71539

Hjelp oss å ta vare på barna som står igjen alene!

 

 

Dette er SOS MAYDAY

SOS MAYDAY er et aksjonsnettverk i regi av SOS-barnebyer som hjelper barn i akutte kriser. Som medlem av aksjonsnettverket er du med på å hjelpe oss å nå de mest sårbare barna i akutte situasjoner. Sammen kan vi påvirke deres situasjon, bistå med livsviktig hjelp og rette søkelyset mot dem. Når du har gitt til SOS MAYDAY blir du automatisk medlem av nettverket. Ved neste aksjon vil du motta en SMS fra SOS-barnebyer, og du velger selv om du vil støtte.  Aksjonene er konkrete og aksjonsmålet skal nås på kort tid. I løpet av aksjonsperioden vil du motta oppdateringer på hva pengene dine har bidratt til.

Velkommen til SOS MAYDAY og takk for at du er en som bryr deg!

 

DEL AKSJONEN NÅ:

 • Del på Facebook
 • Del på Twitter
 • Del på Pinterest

 

 Avmelding: send STOPP til 07570