Innsikt


366x206-familiedagen

Familiedagen 2013

Antall barn som blir foreldreløse øker. Antall barn som vokser opp i institusjoner øker. Antall barn som lever på gata øker. For millioner av barn gjør det vondt å vær...

Familien er kjernen i samfunnet vårt, og en velfungerende familie er den beste rammen for barns oppvekst, også i SOS-barnebyer. Foto:Claire Ladavicius

Familiebasert omsorg

Familien er kjernen i samfunnet vårt, og en velfungerende familie er den beste rammen for barns oppvekst.

SOS-barnebyer støtter aktivt FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten og bekjempe utbredte sykdommer. Foto: Dominic Sansoni

Helse

Hvert år dør mer enn 10 millioner barn under fem år. Mange kunne vært reddet gjennom forebyggende tiltak eller med enkel behandling.

SOS-barnebyer jobber for at barn skal få utdanning og muligheten til å utvikle sine evner, slik at de kan ta ansvar for seg selv og sin familie som voksne. Foto: Claire Ladavicius

Utdanning og likestilling

Utdanning gir livsviktig kunnskap og jobbmuligheter, skaper likestilling, utvikler samfunn og bygger demokrati.

Alle barn har rett til utdanning, helse, beskyttelse, utvikling og deltakelse – og til å vokse opp i en omsorgsfull familie. Foto: Robert Fleischanderl

Beskyttelse - rettigheter

Millioner av barn lever uten tilfredsstillende omsorg og får ikke oppfylt sin rett til beskyttelse, omsorg, utdanning eller helsetilbud.

I akutte nødhjelpstilfeller bidrar SOS-barnebyer med en rekke humanitære tiltak. Foto: Benno Neeleman

Nødhjelp

En katastrofe rammer foreldreløse og sårbare barn hardest. SOS-barnebyers viktigste oppgave i nødhjelpssituasjoner er å ta vare på disse barna.

SOS-barnebyer tar hensyn til miljøet ved våre programmer over hele verden. Norad støtter miljørettede SOS-prosjekter i blant annet Malawi og Zambia. Foto: Joris Lugtigheid

Miljø og klima

Barn rammes direkte og indirekte av jordas miljø- og klimautfordringer. En bærekraftig utvikling er avgjørende for at vi skal lykkes i å bedre barns levekår.

Her finner dere årsrapporter, SOS-barnebyers magasin og annen informasjon som kan lastes ned. Foto: Barbara Mair

Bibliotek

Her finner dere årsrapporter, SOS-barnebyers magasin og annen informasjon som kan lastes ned.