Innsikt


Familiebasert omsorg

Familien er kjernen i samfunnet vårt, og en velfungerende familie er den beste rammen for barns oppvekst.

Helse

Hvert år dør mer enn 10 millioner barn under fem år. Mange kunne vært reddet gjennom forebyggende tiltak eller med enkel behandling.

Utdanning og likestilling

Utdanning gir livsviktig kunnskap og jobbmuligheter, skaper likestilling, utvikler samfunn og bygger demokrati.

Beskyttelse - rettigheter

Millioner av barn lever uten tilfredsstillende omsorg og får ikke oppfylt sin rett til beskyttelse, omsorg, utdanning eller helsetilbud.

Nødhjelp

En katastrofe rammer foreldreløse og sårbare barn hardest. SOS-barnebyers viktigste oppgave i nødhjelpssituasjoner er å ta vare på disse barna.

Miljø og klima

Barn rammes direkte og indirekte av jordas miljø- og klimautfordringer. En bærekraftig utvikling er avgjørende for at vi skal lykkes i å bedre barns levekår.

Familiedagen

Antall barn som blir foreldreløse øker. Antall barn som vokser opp i institusjoner øker. Antall barn som lever på gata øker. For millioner av barn gjør det vondt å vær...

Bibliotek

Her finner dere årsrapporter, SOS-barnebyers magasin og annen informasjon som kan lastes ned.