Helse

Publisert: 06/09/2012
Effektive tiltak for å hindre hivsmitte blant barn, unge og omsorgspersoner er integrert i alle programmene som SOS-barnebyer implementerer og støtter.
Foto: Wolfgang Kehl Publisert: 21/09/2011

Policy: Hiv og aids

Aidsepidemien berører millioner av barns liv og fremtid. Mange fratas en trygg oppvekst gjennom tap av foreldre, slektninger og andre trygge voksne på grunn av aids.

– Her kan jeg virkelig utgjøre en forskjell. I Europa kan en lege ha relativt enkle utfordringer. Her er det alvor hele tiden. Liv og død. Å hjelpe menneskene her, gjør at man sover bedre om natten, sier Hussein. Foto: SOS-arkiv Publisert: 21/09/2011

Legen som trosser krigen

”Alle i Mogadishu kjenner til SOS-barnebyer.” Denne typen uttalelser møtte våre danske medarbeidere da de i sommer var i hovedstaden i det krigsherjede landet Somalia.

En stor del av barna som SOS-barnebyer hjelper, har traumatiske opplevelser bak seg. SOS-programmer tilbyr profesjonell hjelp gjennom samtalegrupper og terapi. Foto: Benno Neeleman Publisert: 14/09/2011

Barn med traumer

En stor del av barna som SOS-barnebyer hjelper, har traumatiske opplevelser bak seg. Mange har opplevd krig eller naturkatastrofer, mistet foreldre eller blitt misbrukt.

FN har som tusenårsmål å stoppe spredningen av hiv og sørge for at alle som trenger det, får behandling. Foto: Patrick Wittmann Publisert: 07/09/2011

Hiv og aids

Hiv og aids har enorme konsekvenser for livet til millioner av barn og unge. De frarøves omsorg, en trygg oppvekst og utdanning.

SOS-barnebyer støtter aktivt FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten og bekjempe utbredte sykdommer. Foto: Seger Erken Publisert: 07/09/2011

Helsearbeid redder tusener

Hver dag dør 27 000 barn under fem år. Feilernæring og sykdommer som malaria, lungebetennelse, diaré og aids fratar disse barna muligheten til å vokse opp.

SOS-barnebyer støtter aktivt FNs tusenårsmål om å redusere barnedødeligheten og bekjempe utbredte sykdommer. Foto: Dominic Sansoni Publisert: 06/09/2011

Helse

Hvert år dør mer enn 10 millioner barn under fem år. Mange kunne vært reddet gjennom forebyggende tiltak eller med enkel behandling.

762x280-Jens-Honoré-54684.jpg Publisert: 31/08/2011

Flyktningleirens eneste medisinske tilbud

Ved å åpne mobile medisinske sentre i flyktningleire, kan SOS-barnebyer nå ut til flere barn og familier med livreddende hjelp. SOS-barnebyer etablerer det første medisinske tilbudet i flyktningleiren Ibn Abbas Camp i Baidoa, Somalia.

SOS-barnebyer arbeider for å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem. Publisert: 30/08/2011

Hvordan vi jobber

SOS-barnebyer arbeider for å gi foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg et trygt hjem – enten i egen familie eller i en SOS-familie.

Barna får et trygt hjem i SOS-barnebyer. Foto: Claire Ladavicius Publisert: 30/08/2011

Dette er en SOS-barneby

En SOS-barneby er et barne- og familiesenter med tiltak for foreldreløse barn og barn uten tilfredsstillende omsorg.

Publisert: 29/08/2011
762x280-Hilary-Atkins-35872 Publisert: 17/08/2011

Barn evakuert i Somalia

Barn og SOS-ansatte evakuert fra SOS-barnebyen i Mogadishu, Somalia på grunn av voldelige sammenstøt mellom regjeringshæren og opprørsbevegelsen al-Shabaab.