FNs barnekonvensjon

Barn som bor i barnebyen får et trygt hjem og en ny start på livet. Foto: Katerina Ilievska Publisert: 28/09/2011

Ett hjem, én familie

I hvert familiehus i en norsk SOS-barneby bor det SOS-foreldre og 3−5 barn som sammen utgjør en SOS-familie.

Foto: SOS-arkiv Publisert: 21/09/2011

Policy: Inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne

Mellom 150 og 200 millioner barn i verden lever med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. SOS-barnebyer arbeider for å oppfylle rettighetene til disse barna.

762x280-Dominic-Sansoni-12621 Publisert: 14/09/2011

Visjon og oppdrag

SOS-barnebyers visjon er at alle barn hører til i en familie og utvikler seg med omsorg, respekt og trygghet.

762x280-Joris-Lugtigheid-45104 Publisert: 14/09/2011

Barnekonvensjonen som grunnlag

FNs konvensjon for barns rettigheter legger grunnlaget for alt arbeid SOS-barnebyer gjør.

SOS-barnebyers jobber også med funksjonshemmede barns rettigheter. Foto: SOS-arkiv Publisert: 14/09/2011

Barn med funksjonshemminger

Barn med funksjonshemminger har rett til særskilt omsorg. Likevel blir dere rettigheter brutt i enda større grad enn andre barn.

SOS-barnebyer gir barn beskyttelse mot forsømmelse, utbytting og vold. Foto: Senad Gubelic Publisert: 14/09/2011

Omsorg og beskyttelse

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til omsorg og beskyttelse. Rettigheter mange barn i dag ikke får oppfylt.

"FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn" styrker rettighetene til barn som er under omsorg utenfor egen familie. Foto: Katerina Ilievska Publisert: 07/09/2011

FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn

"FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn" styrker rettighetene til barn som er under omsorg utenfor egen familie.

762x300-bergen-bo-holmberg Publisert: 30/08/2011

Barneby i Norge

SOS-barnebyer gir et nytt hjem til barn i Norge som ikke kan bo sammen med sin egen familie.

Familien er kjernen i samfunnet vårt, og en velfungerende familie er den beste rammen for barns oppvekst, også i SOS-barnebyer. Foto:Claire Ladavicius Publisert: 19/08/2011

Familiebasert omsorg

Familien er kjernen i samfunnet vårt, og en velfungerende familie er den beste rammen for barns oppvekst.

Publisert: 01/07/2011

SOS-barnebyer ønsker synlig Unicef

SOS-barnebyer ber UNICEF være en synlig leder i arbeidet med å formidle og implementere de nye retningslinjene for barn uten foreldreomsorg.

762x300-bo-holmberg Publisert: 24/02/2011

SOS-barnebyen i Bergen trenger fosterforeldre

Flere hundre barn i Norge venter på fosterhjemsplass, behovet for gode tilbud til barna er stort. SOS-barnebyen i Bergen er et fosterhjemstilbud som gir barn en ny familie.