Elever fra videregående skoler på besøk i Swaziland. Foto: Jan Ragnar Gjestad
"Jeg roper med siste røst av min stemme: du har ikke lov til å gå der og glemme!" Arnulf Øverland

DIN SKOLE KAN HJELPE DISSE BARNA
 - DERE KAN GI DEM ET BEDRE LIV

  • Behovet for hjelp er enormt, antall foreldreløse barn stiger
  • Swaziland er et av verdens fattigste land
  • 26 % av befolkningen i alderen 15-49 år er rammet av hiv eller aids

Våre aksjonsskoler går sammen om å hjelpe de barna som trenger det aller mest. Elevenes innsats her i Norge sørger for at barna i Swaziland får en god start på livet.

SOS-barnebyer tar foreldreansvaret for mange av barna som mister sine omsorgspersoner, men det er minst like viktig å forhindre at familier går i oppløsning. Vi jobber derfor med å styrke vanskeligstilte familier slik at de kan ta vare på barna sine, ved å gi dem mat, helsetilbud og hjelp til utdanning og yrkesopplæring. Dette arbeidet kalles SOS-familieprogram. I filmen besøker norske elever både disse familiene og en SOS-barneby, og denne kontrasten gjør sterkt inntrykk på elevene.

Å støtte SOS-barnebyer er å tenne et håp for framtida, både for barna i lokalsamfunnet og for barna som bor i barnebyen.

HVA BETYR DET Å VÆRE EN AKSJONSSKOLE?