Fadder for en barneby i Kosovo

I forbindelse med TV 2s Artistgalla besøkte Guri Solberg spedbarnssenteret på et sykehus i Pristina. Spedbarna som har blitt forlatt rett etter fødselen blir nesten aldri holdt rundt. Når Guri Solberg får ett av dem i armene sine, minnes hun plutselig sin første natt som nybakt mamma.

Som SOS-barnebyfadder i Kosovo bidrar du til arbeidet for å gi barn et trygt hjem, enten i sin egen familie eller en SOS-familie.

Babysenter

I SOS-barnebyen i Pristina, Kosovo er det etablert et eget babysenter som tar imot nyfødte som er forlatt av mødrene sine. Barna kommer hit for å få oppmerksomhet og kroppskontakt slik at de kan føle tilknytning og kjærlighet i påvente av adopsjon eller en annen langsiktig løsning. Babysenteret har ansatt barnelege og psykolog, for best mulig å kunne møte barnas behov. 

Mange forlater babyen sin

SOS-barnebyer mener at det aller beste for et barn er å vokse opp hos sin biologiske familie, så lenge de kan gi barnet god omsorg, kjærlighet og det barn trenger for å ha en trygg oppvekst. Derfor jobber vi med å styrke utsatte familier. I Kosovo er det mange unge jenter som forlater babyen sin, og i de tilfellene hvor vi vet hvem moren er, jobber vi for at hun eller andre i familien skal kunne ta vare på barnet og gi god omsorg. Dette arbeidet har også sitt utspring fra babysenteret i barnebyen, og følges opp av barnebyens psykolog. 

Myndighetene avgjør hvor barna skal bo

I Kosovo, som i Norge, er det myndighetene som bestemmer hvor disse barna skal bo. Vi jobber med å påvirke myndighetene, slik at den byråkratiske prosessen skal gå fortere og være til barnets beste.

   
 
     
I SOS-barnebyen i Pristina, Kosovo er det etablert et eget babysenter som tar imot nyfødte som er forlatt av mødrene sine. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

I SOS-barnebyen i Pristina, Kosovo er det etablert et eget babysenter som tar imot nyfødte som er forlatt av mødrene sine. Barna kommer hit for å få oppmerksomhet og kroppskontakt slik at de kan føle tilknytning og kjærlighet i påvente av adopsjon eller en annen langsiktig løsning.

Et trygt hjem for alle barn