FADDER FOR ET BARN

I SOS-barnebyer kan du velge å være fadder for et enkelt barn eller støtte en hel barneby med tilhørende program. Du kan også bli Katastrofe-fadder, da hjelper du barn som rammes av katastrofer og mottar nødhjelp fra SOS-barnebyer.

Bli SOS-fadder for et barn 

SOS-barnebyer gir barn et trygt hjem, en omsorgsfull mor, en beskyttende familie og en fremtid. Du som SOS-fadder gjør dette mulig.

Et fadderskap koster 300 kroner i måneden. For barnet har dette ubegrenset verdi. SOS-faddere bidrar også til at sårbare familier i lokalsamfunnet får muligheten til å gi barna sine en god oppvekst, skolegang og et helsetilbud.

Du mottar jevnlig oppdatert informasjon og bilder av fadderbarnet ditt slik at du kan følge det gjennom oppveksten. Du får også muligheten til å sende brev.

TUSEN TAKK FOR AT DU GIR ET BARN EN FREMTID!

Les mer om det å være fadder i menyen til venstre. 

 

BLI FADDER

 
 
 
   
 
   
 
image description Velg verdensdel